Traktor er et rendyrket magasin for traktorinteresserte lesere. Traktor gir leseren alt om traktor på et sted, og skal være uunnværlig for alle som er opptatt av traktor og maskiner.

  • Formålsparagraf

    Traktor følger formålet i Tun Media AS. Selskapets hovedformål er medievirksomhet med bakgrunn i landbrukets og distriktenes interesser. Selskapet kan også påta seg andre oppgaver knyttet til hovedformålet som er av interesse.