Solungavisa er ukeavis for Grue, Åsnes og Våler, startet av Østlendingen i 2008 under navnet Avisa Solungen som ble endret til dagens navn etter en uke. Den er en typisk næravis som leter fram stoff de større avisene i området ikke dekker.

 

  • Formålsparagraf

    SolungAvisa er en fri og uavhengig avis for Solør. Avisen skal bidra til å forsterke identiteten, og gjøre solungene stolte av å bo i Solør.