Sandnesposten kommer ut på papir hver tirsdag og torsdag, men oppdateres på nett gjennom hele døgnet, sju dager i uken. Avisen er inne i sin 29. årgang, med Jæren Avis/Nordsjø Media som største hovedaksjonær fra 1996 og fram til Amedia overtok i 2019. Utgivelsesfrekvens har vekslet mellom to og tre dager, i en periode var Sandnesposten også gratisavis. Sandnesposten er en partipolitisk uavhengig avis.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å lage en god lokalavis for – og i samarbeid – med nesten 80.000 sandnesgauker. Avisen skal drive nøktern nyhetsformidlig og være tydelig til stede i lokalsamfunnet. Avisen skal tilby næringslivet et tjenlig annonseorgan.