Østlendingen er dagsavis for Elverum, Østerdalen og Solør, startet i 1901 av radikale krefter som ledd i maktkampen i Venstre. Bondepartiet ble ny eier i 1921 og ga den en høyreradikal profil. På 1960-tallet ble den refinansiert og fikk «rødgrønn» profil. Orkla Media ble dominerende eier i 1997.

 

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er avisutgivelse og annen informasjons-virksomhet som tar sikte på å ivareta de økonomiske, kulturelle og sosiale interesser for befolkningen i Hedmark fylke.