Lierposten ble startet i 1987, som abonnementsavis. Lierposten er en typisk politisk uavhengig næravis, som fanger opp hverdagen til folk som bor i kommunen, -  foreningslivet, sporten, kulturen og livsløpet.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi en fri og uavhengig avis i Lier, samt å drive annen beslektet virksomhet.