iHarstad gis ut av Nu Publishing, der Amedia er hovedeier.