Bygdebladet har som mål å være den primære lokale nyhets-, kultur- og debatt-formidler for alle med tilknytning til kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy.

  • Formålsparagraf

    Bygdebladet er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. 

    Bygdebladet har som mål å være den primære lokale nyhets-, kultur- og debatt-formidler for alle med tilknytning til i de tre kommunene.

    Avisen skal ha åpne dører mot lokalsamfunnet og formidle stort og smått som opptar leserene. Den skal være et forum for debatt og bidra til å sette ting på dagsordenen. Bygdebladet skal gjennom sin profilering bidra til å styrke innbyggerenes identitet og lokaltilhørighet.