Vestby Avis er ukeavis for Vestby i Akershus. Avisen ble etablert i 2006 for å tilby superlokal informasjon til innbyggerne i kommunen. Avisen er eid av Amedia gjennom Smaalenene Medier.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi lokalavis i Vestby kommune. Avisen skal være partipolitisk uavhengig.