Sande Avis er ukeavis for Sande kommune med historie fra 1982, men med regelmessig utgivelse først i 1990. Drammens Tidende overtok som eier i 1999, innlemmet avisen i Orkla Media og tilførte den flere ressurser som ga den en sterk og stabil posisjon i kommunen.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi en fri, uavhengig og upolitisk avis for Sande,  samt drive annen beslektet virksomhet.