Røyken og Hurums Avis, todagers avis, ble etablert av Drammens Tidende i 1976 under navnet Smånytt fra Røyken og Hurum. Etter hvert fikk avisen egne redaksjonslokaler i Slemmestad. I 2003 flyttet avisen til Sætre, heleid av Drammens Tidende, og derigjennom Orkla Media og Edda Media.     

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi en fri, uavhengig og upolitisk avis for Røyken og Hurum, samt drive annen beslektet virksomhet.