Romerikes Blad, dagsavis for sentrale deler av Romerike, utkommer i Lillestrøm. Den ble grunnlagt i 1902 på Jessheim, kjøpt av Akershus Arbeiderpresse i 1951 og etter hvert slått sammen med Akershus Arbeiderblad og forent under navnet Romerikes Blad fra 1995 som A-pressens største avis.

 

  • Formålsparagraf

    Romerikes Blad skal drive saklig, nær, uavhengig og debattskapende journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.