Rana Blad utgis i Mo i Rana og er dagsavis for fem kommuner, med røtter til Dunderlandsdølen, stiftet i 1902. Avisen ble organ for Arbeiderpartiet fra 1920, slet økonomisk og ble restartet etter krigen med dagens avisnavn fra 1947. Rask opplagsvekst fulgte industriveksten i Mo i Rana.

 

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Rana Blad, herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.