Porsgrunns Dagblad, femdagers avis for Porsgrunn og Bamble, ble etablert i 1914 i en by preget av sterke brytninger. Etter sterk opplagsvekst gjennom 1930-årene ble avisen kraftig svekket på 1970-tallet og gikk konkurs. Etter flere eierskifter endte avisen i 1999 i A-pressen.

 

  • Formålsparagraf

    Porsgrunns Dagblad er en fri og uavhengig avis som dekker Porsgrunn og Bamble kommuner.