Nordlys er dagsavis for Tromsø og den nordlige landsdelen, grunnlagt av presten Alfred Eriksen på Karlsøy i 1902 som talerør for fiskerbøndene som samlet seg om Arbeiderpartiet. Nordlys ble i 1965 Nord-Norges største avis og profilert som det fremste talerøret for landsdelens interesser.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Nordlys og driven annen beslektet virksomhet.
    Avisen Nordlys skal drive daglig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.