Lofotposten ble startet i 1896, men kom først som dagsavis i 1936. Grunnlaget for avisens framvekst var lofotfisket, der det til tider deltok 30 000 fiskere fra hele Kyst-Norge, som abonnerte for å få med fiskerimeldingene. Avisen var størst i nord fram til 1964.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Lofotposten og eventuelt andre aviser, samt drive virksomhet som naturlig hører inn under dette.