Lofot-Tidende kan knytte sin historie til avisen Lofot-tidende fra 1952, startet av familien Nordahl på Leknes, men senere solgt til Høyre. Dagens Lofot-Tidende ble grunnlagt i 1987.

  • Formålsparagraf

    Lofot-Tidende skal være parti- og næringspolitisk uavhengig med denne formålsparagrafen: Å være en fri avis for lokale nyheter, debatt og kommentar.

    Å ivareta lokalsamfunnets og distriktets interesser. Å fremme vekst på det sosiale, kulturelle og næringsmessige felt og verne om religiøse og medmenneskelige verdier.