Indre Akershus Blad kom med første utgave i 1908. Gjennom det meste av sin historie har avisen vært ledet av tre generasjoner fra familien Vestreng. Indre Akershus Blad er en upolitisk bygdeavis, bortsett fra en periode før krigen da avisen var talerør for Arbeiderdemokratene.  

 

  • Formålsparagraf

    Selskapet skal utgi lokalavisen Indre Akershus Bladkommunene Aurskog-Høland, Rømskog, Sørum og Fet. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.