Helgelendingen ble etablert i 1931 som ukeavis under tittelen Helgeland Arbeiderblad. Avisen ble slått sammen med Vefsen Arbeiderblad som kom to år tidligere. Mosjøen hadde flere aviser som konkurrerte hardt. Fra 1947 har Helgelendingen vært størst på utgiverstedet, og fra 1955 enerådende. Avisen kom i tabloid fra 1970. I 2014 skiftet avsien navn fra Helgeland Arbeiderblad til Helgelendingen.

 

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Helgeland Arbeiderblad, og å drive handelsvirksomhet og annen virksomhet som står i tilknytning til dette.

    Avisa skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.