Halden Arbeiderblad kom på markedet i 1929, som talerør for Arbeiderpartiet. Avisen fikk en pen vekst gjennom 1930-årene, en utvikling som også fortsatte i tiårene etter krigen. Halden Arbeiderblad har lenge hatt stort innslag av lokalt eierskap, men er 100% eid av Amedia fra 2010.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi Halden Arbeiderblad, herunder delta i aktivitet forbundet med dette.

    Basert på lønnsom og sunn forretningsmessig drift skal avisa fremme samfunnsengasjement og øve innflytelse på samfunns-utviklingen med det mål å styrke rettsstaten, demokratiet og likeverd mellom mennesker. Avisens grunnsyn bygger på arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.