Glåmdalen ble skapt av radikale venstre-folk i 1885, som ville ha en motkraft mot høyrepressen, men ble kjøpt av LO og Arbeiderpartiet i 1914. Glåmdalens historie er preget av turbulens, spesielt fra 1925 og utover.  Men etter hvert gikk avisen inn i en pen vekstperiode.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Glåmdalen, herunder delta i andre selskaper som driver informasjonsvirksomhet eller liknende virksomhet. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.