Gjengangerenble etablert i 1851, men avisen hadde i startfasen flere navn. Navnet
Gjengangeren ble begrunnet med at stifterens tidligere avisprosjekter hadde
gått inn. Avisen har gjennom det meste av etterkrigstiden hatt en pen
utvikling, og har ligget i front med ny teknologi. Ved inngangen til 2015 ble
Gjengangeren eget aksjeselskap.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi Gjengangeren som fri og uavhengig dagsavis, bygget på et
    verdikonservativt grunnsyn, samt å engasjere seg i medievirksomhet av enhver
    art, herunder deltakelse i andre selskaper.