Fremover kom med første utgave i 1903, knyttet til framveksten for Arbeiderpartiet. Oppgaven var å kjempe for «Sandhed og ræt», tuftet på partiets program. Utviklingen som lokal og regional nyhetsavis startet etter partisplittelsen i 1923, og den partipolitiske fristillingen kom i 1990.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Fremover og drive med annen medievirksomhet samt drive handelsvirksomhet og hva som dermed står i forbindelse.

    Fremover skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.