Firda ble etablert i 1918, med «bygdas fremste menn» som eiere. Vedtektene fastslo at avisa ikke skal «indta noget standpunkt i politiske spørsmaal». De første etterkrigsår var svært krevende. Veksten skjøt fart på 1960-tallet, etter at Førde var utpekt som framtidig vekstsenter.

  • Formålsparagraf

    Firda skal vere ei frittståande og politisk uavhengig avis. Grunnsynet byggjer på eit liberalt, verdikonservativt og menneskeleg grunnsyn. Den redaksjonelle leiinga og medarbeidarane har som oppgåve å lage ei avis som gir lesarane sakleg, kritisk og sann orientering med hovedvekt på det som føregår i Sogn og Fjordane. Firda skal redigerast på nynorsk.