Finnmarksposten ble etablert av en gruppe forretningsmenn i Hammerfest i 1886, som konservativt organ og er Finnmarks eldste avis. De tre første etterkrigsår fungerte avisen «som organ for evakuerte finnmarkinger», med hovedbase i Oslo. Den flyttet tilbake til Finnmark i 1949.

  • Formålsparagraf

    Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.