Drammens Tidende er Amedias eldste avis. Den har sin historie knyttet til avisen Tiden fra 1832, som ble skapt for å bekjempe framveksten av radikalismen. Drammens Tidende har de siste tiårene vært i sterk ekspansjon, og blant annet kjøpt en rekke mindre lokalaviser.

  • Formålsparagraf

    Selskapets redaksjonelle utgivelser skal dekke behovet for allsidig, variert og lokal informasjon i sine respektive nedslagsfelt. Virksomhetene skal være frie og uavhengige og bygge på idealer som er nedfelt i Redaktørplakaten og presseetisk sedvane.