Bygdeposten ble grunnlagt i 1954, som et upolitisk bygdeblad, med Jørgen Bergo og familien som engasjerte medarbeidere. Avisen gikk lenge under navnet «Bygdearket», men gjennom årene har Bygdeposten utviklet seg til en typisk, moderne norsk lokalavis, med bred stoffprofil. Avisen kommer ut tre ganger i uken og dekker kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Bygdeposten som papiravis, e-avis, nett-tv, nettutgave og mobilutgave – samt eventuelt andre aviser, samt tilhørende aktiviteter.