Arbeidets Rett, tredagers avis for Røros og fjellregionen, med utspring i arbeiderbladet Mauren fra 1907, ble skapt som kamporgan for arbeiderbevegelsen.  Arbeidets Rett har i etterkrigstiden utviklet seg til å bli en moderne partipolitisk uavhengig nyhetsavis, med en ledende posisjon i regionen.

  • Formålsparagraf

    Utgi avisa Arbeidets Rett, drive trykkeri og handelsvirksomhet, samt investering i andre selskaper og informasjonsbedrifter. Avisa skal bestrebe saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.