Søknadsordning

Lokalavisenes søknadsordning

Lokalavisenes søknadsordning

25 millioner kroner fra Amedias aviser

Lokale lag og foreninger inviteres hvert år til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. 

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB gir våre aviser 25 millioner kroner til foreninger og organisasjoner i hele landet.

Lokalavisenes søknadsordning åpner for nye søknader fra 12. januar 2023. Søknadsfrist er 1. mars. 

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil våre aviser bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er de med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område. 

Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for. 

Pengestøtten fra Amedia omfatter de fleste aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. 

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.  Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.» 

Etter søknadsfristens utløp vil en lokal jury, bestående av personer fra hver avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. 

Søknader kan bare leveres gjennom vår søknadsportal.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana