Lokale medier har en krevende dobbeltrolle som talerør for lokalsamfunnenes interesser og samtidig som vaktbikkje overfor maktutøvelse, forsømmelser og misbruk av posisjon og innflytelse. Begge rollene må fylles.


31. oktober 2014

Bergensavisen lot leserne se utelivsbransjen i kortene

Tar man samfunnsoppdraget over på nett, gir det helt nye muligheter til å engasjere leserne. Bergensavisens gransking av byens utelivsbransje brukte interaktive kart for å slippe leserne inn i datagrunnlaget.

Les mer


10. oktober 2014

Kommunens omsorg for eldre og syke under lupen

Tønsberg Blad har gjennom 2013 og 2014 satt fokus på eldreomsorgen i Tønsberg kommune. Gjennom å sette enkeltsaker inn i en større sammenheng, har avisens artikler medført endringer både i rutiner og kapasitet i kommunens omsorgsarbeid.

Les mer


16. september 2014

Når avisa taler og kommunen snur

Kvinnheringen oppdaga at kommunen ønskte å byggja 20 husvære for rusmisbrukarar og flyktningar i saman. I sakspapira stod det at fagfolk var positiv til dette, og at dette var bra for både brukargruppene og lokalsamfunnet.

Les mer


12. september 2014

Sviktende rutiner og personell uten godkjenning

Avisa Nordland avslørte i en artikkelserie hvordan det lokale sykehuset hadde sviktende rutiner og at personell uten formell godkjenning var satt til å behandle celleprøver som skulle påvise forstadier til livmorhalskreft. Resultatet var at en rekke kvinner feilaktig hadde fått beskjed om at prøvene var normale.

Les mer


21. august 2014

Kommunalt selskap under lupen

Uni-K er en bedrift eid av Haugesund kommune og skal gi varige, tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som trenger det. Under en forvaltningsrevisjon av selskapet kom det opp flere spørsmål om selskapet og ledelsen. Selskapet hadde blant annet opprettet et datterselskap som så ut til å ville spekulere i bygging av omsorgsboliger.

Les mer


19. august 2014

Vold i hjemmet

Romerikes Blad satte våren 2014 fokus på vold i nære relasjoner gjennom en større artikkelserie samt en tilhørende holdnings- og innsamlingskampanje. Funnene har fått Romerike politidistrikt til å sette ned en egen granskningsgruppe.

Les mer