Enkeltpersoners skjebne, opplevelser og livskamp formidles gjennom våre medier. Kritisk og grundig journalistikk løfter fram de sterke historiene som kan motivere andre, mobilisere lokalsamfunn og føre til samfunnsendringer.


4. mars 2015

Tok opp 70 år gammelt tabu

I vinter har Telemarksavisa publisert en artikkelserie om historiene til norske «tyskerbarn». Den har vakt oppsikt.

Les mer


12. september 2014

Sviktende rutiner og personell uten godkjenning

Avisa Nordland avslørte i en artikkelserie hvordan det lokale sykehuset hadde sviktende rutiner og at personell uten formell godkjenning var satt til å behandle celleprøver som skulle påvise forstadier til livmorhalskreft. Resultatet var at en rekke kvinner feilaktig hadde fått beskjed om at prøvene var normale.

Les mer


19. august 2014

#ingenåmiste

Livsviktige svømmekurs: Da en tenåring døde og en annen ble hardt skadd under bading på et populært samlingssted for ungdom, fikk Fredriksstad Blad med seg kommunen og svømmeklubben på en hurtigaksjon for å bedre svømmeferdighetene blant ungdom.

Les mer


19. august 2014

Vold i hjemmet

Romerikes Blad satte våren 2014 fokus på vold i nære relasjoner gjennom en større artikkelserie samt en tilhørende holdnings- og innsamlingskampanje. Funnene har fått Romerike politidistrikt til å sette ned en egen granskningsgruppe.

Les mer


19. august 2014

Engler i svart

Gode bilder er en viktig del av både gode og sterke historier. Fotograf Lisbeth Andersen i Romerikes Blad ble i 2013 tildelt Snusprisen fra Akershus Journalistlag for fotografiet "Engler i svart"

Les mer