To grafiske miljøer i Harstad blir ett


Amedia og Polaris Media er enige om at Harstad Tidende Annonseproduksjon (HTAP) skal inngå i Amedia Ressurs Harstad AS med virkning fra 1. april.

Målsettingen har vært å få til en god og kostnadseffektiv annonseproduksjon for selskapene. Det å holde nede kostnadene på annonseproduksjon også på sikt, er et uttalt mål i avtalen. Avtalen varer til 31. desember 2017 og kan etter det sies opp med seks måneders skriftlig varsel. Kunder som i dag har avtale med HTAP, vil fortsette som kunder i Amedia Ressurs Harstad. HTG har rett til å la flere selskaper tre inn i avtalen.

Rent praktisk vil det i tillegg til avtalen mellom konsernene også utarbeides avtaler mellom Amedia Ressurs Harstad og det enkelte mediehus. Dette vil også omfatte tjenestekatalog og prisstrukturen som hovedavtalen er basert på. 

Konserndirektørene Harald H. Rise fra Polaris Media og Nina Refseth fra Amedia ble like før påske enige om en avtale for virksomhetsoverdragelsen. Det nye selskapet eies av Amedia, men HTG og Trønder-Avisa konsern anses samlet som en viktig og strategisk kunde og vil få en plass i selskapets styre. 

Det nye Amedia Ressurs Harstad vil ha 21 ansatte som skal produsere printannonser, digitale annonser, kreative tjenester og ulike tekniske tjenester for en 7-dagers avis, 14 aviser som kommer ut 6 dager i uken, 6 som kommer ut 3 dager og 5 ukesaviser. I tillegg kommer en ren nettavis. De aller fleste mediehus har både betalt (papir/eavis) og gratis nettavis. 

Gunnar Johnsen er daglig leder, Ole Rayner Dietel er produksjonsleder, og Hilde Mork går inn som teamleder i det nye selskapet.