Stemmer fra Trøndelag i ny debattsatsing


Nå kommer Trønderdebatt, en felles debattplattform for sterke stemmer og meninger fra hele Trøndelag. Bak den historiske satsingen står Trønder-Avisa, Nidaros, Namdalsavisa og Arbeidets Rett.

– Trøndere er meningssterke og liker å debattere. Trønderdebatt.no har som mål å samle og synliggjøre den offentlige samtalen og bidra til en sterkere trøndersk offentlighet, sier de fire redaktørene John Arne Moen, Arne Reginiussen, Kim Riseth og Guri Jortveit. 

Trøndelag ble samlet til ett fylke 1. januar 2018. Trønderdebatt.no kommer 30 måneder senere som et felles torg, en felles møteplass og en felles offentlighet i Trøndelag. – Den offentlige samtalen i fylket er fortsatt svært fragmentert. Derfor tar vi ansvar og skaper en plattform som er Trøndelag verdig, sier ansvarlig redaktør i Nidaros, Arne Reginiussen. 

– Vi skal gjenreise den trønderske debatten, erklærer redaktør i Trønder-Avisa John Arne Moen, som opplyser at Trønderdebatt vil ha faste spaltister fra hele fylket, løfte fram nye stemmer i den trønderske offentligheten, og gi rom for vanlige folk og alle som vil engasjere seg i samfunnsdebatten. – Vi trenger mer enn noen gang en dedikert møteplass for å diskutere de store sakene i Trøndelag. Vi står midt i ei krise, vi har et næringsliv og industri i sterk utvikling, vi har tunge utdannings- og forskningsinstitusjoner, og vi forvalter store naturressurser. Da er det ikke holdbart at Trondheim, Namdalen, Fosen og Røros sitter på hver sin tue og snakker med seg selv, sier Moen. 

Guri Jortveit, ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett, gleder seg over den nye debattsatsingen. 

– Vi trenger diskusjoner og ordskifte for å utvikle hele Trøndelag. Noen av utfordringene våre er like, mens andre er forskjellige. Gode forslag til løsninger vil også variere ut fra interesser og partiskiller. Nå skal vi samle disse - fra fjellet til kysten - både for å styrke oss regionalt, men også for å bli lagt merke til nasjonalt. Det er utrolig viktig med flere stemmer og flere meninger, og vi gleder oss til å få delta i formidlingen av dette, sier Jortveit. 

Navnet på den historiske debattsatsingen, Trønderdebatt, avspeiler at debattarenaene skal være for og av trøndere. Samtidig som initiativtagerne forventer at stemmene fra Trøndelag skal høres over hele landet og bidra også til å sette viktige spørsmål for trøndere på den nasjonale dagsordenen. Trønderdebatt vil også invitere eksterne skribenter til å mene og utfordre. 

– I Namdalsavisa har vi hatt en levende debatt på våre nettsider i lang tid, og det er noe av det vi ser skaper mest engasjement og er mest lest. Mange av innleggene handler om tema som angår folk også utenfor Namdalen, og vi er veldig glade for at det nå skapes en arena der også folk fra norddelen av fylket kan bli hørt og få fram sin mening. Det er viktig at et så stort område, der store deler av verdiskapningen i Trøndelag skjer, får sin stemme på et regionalt nivå, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth. 

– En slik felles debattplattform for hele Trøndelag har manglet i mange år. Vi er stolte av å kunne bygge opp en ny tjeneste i kjernen av det avisene er til for, nemlig å sikre ytringsfriheten, lede an i samfunnsdebatten og speile det som skjer gjennom folk egne meninger og uttrykk. Gjennom Trønderdebatt skal Trøndelag også bli sett utenfra. Vi har noen spennende spaltister fra andre steder i landet som vil ha som jobb å utfordre oss fra utsiden, sier Arne Reginiussen. 

Bildet: Debattglade og debattklare trøndere. Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa og politisk redaktør Snorre Valen i Nidaros. Foto: Sveinung Uddu Ystad