Solid opplagsvekst i Amedia


Bergensavisen (BA) er Amedias opplagsvinner med en økning på hele 27,2 prosent fra året før. 59 av Amedias 63 lokalaviser økte sitt opplag fra 2017 til 2018.

Den siste målingen til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at Amedia-avisenes opplag økte med 34.071 eksemplarer det siste året. Det tilsvarer 6,4 prosent. Opplaget for våre aviser er nå på 563.086, hvorav 177.903 er heldigitale. Det representerer 31,6 prosent av abonnentene. 

Fra 2017 til 2018 fikk BA 4.432 flere abonnenter og er nå registrert med total 20.707 abonnenter. Også Finnmarksposten i Honningsvåg kan notere seg for en kraftig økning. På ett år har avisa gått fra 1.118 til 1.403 abonnenter. Det tilsvarer 25,5 prosent. 

Disse Amedia-avisene hadde også en opplagsøkning på mer enn 10 prosent: Finnmark Dagblad, Fredriksstad Blad, Jarlsberg Avis, Lofotposten og Ringerikes Blad. 

I den ferske målingen er Romerikes Blad Amedias største avis, og har et opplag på 28.832. Det er en framgang på 1.992 eksemplarer. På andreplass ligger Drammens Tidende med 27.753 aviser – fram 977. Oppland Arbeiderblad er nummer tre med 23.401, som er 1.940 flere enn i 2017. 

Opplagstallene som presenteres denne gangen er basert på et nytt regelverk, og blir nå presentert to ganger i året. Forrige gang MBL la fram opplagstallene, var 7. mars i år. Da skjedde det etter gammel målemetode. Flere endringer trer i kraft i løpet av 2018, og gjør at vi får nye nullpunkts-målinger både for leser- og opplagstall. Omleggingen medfører en vekst som følge av nye beregningsmåter.

MBL har anslått denne strukturelle endringen til å utgjøre en vekst på 3-4 prosent mot forrige rapport.