Blir enleder i Solabladet


Ansvarlig redaktør Helene Pahr-Iversen i Solabladet vil også overta som daglig leder i avisa når Monica Myrland Oliversen slutter 1. mars 2020.

Solabladet endrer dermed fra to-ledermodell til en-ledermodell på lik linje med de fleste mediehusene i Amedia 

Helene Pahr-Iversen begynte i Solabladet i 2006, ble redaksjonsleder i 2009 og overtok redaktørjobben i 2014. 

 – Jeg har vært redaktør i Solabladet de siste fem årene og ser frem til nye oppgaver og utfordringer. Solabladet har, som et av de nye medlemmene i Amedia, vært gjennom et lærerikt og spennende år med mye nytt. Nå ser jeg frem til et nytt år der Solabladet skal utvikle seg og vokse enda mer, sier Helene Pahr-Iversen.    

– Solabladet har det siste halvåret hatt en solid abonnementsvekst, og avisen tiltrekker seg nå stadig yngre lesergrupper på digitale flater.  Jeg er glad for at Helene tar utfordringen med å håndtere det totale ansvaret for drift og utvikling av Solabladet, sier styreleder og regiondirektør for Amedia region Nordsjø, Ole Morten Ona Ringdal.