Ny direktør for HR og organisasjonsutvikling i Amedia


Lise Kaartinen (44) er ansatt som direktør for HR og organisasjonsutvikling i Amedia. Hun tiltrer stillingen i april.

Amedia skal styrke arbeidet med HR og organisasjonsutvikling, som en viktig del av det strategiske arbeidet i konsernet. Ansettelsen av Lise Kaartinen er sentral i denne satsingen. 

– HR og Organisasjonsutvikling er en viktig funksjon som aktivt skal bidra til å realisere våre strategiske mål, som skal gi oss økt gjennomføringskraft, sikre gode utviklings- og omstillingsprosesser og være en fagressurs og støtte for ledere både sentralt og lokalt. Lise er offensiv og har de beste forutsetninger for å lede dette arbeidet med sin kompetanse og brede erfaring med å utvikle HR-feltet strategisk og i et helhetlig forretningsmessig perspektiv, sier konserndirektør Gisle Torheim. 

Lise Kaartinen er i dag ansatt i Aker Solutions der hun er Senior HR Manager for tre av Akers Solutions’ norske virksomheter med til sammen 2000 ansatte. Hun har tidligere vært HR-direktør i Compass Group og jobbet med HR hos Flytoget og Accenture. Hun har utdanning fra BI og Høgskolen i Telemark. Hun er bosatt med sin familie på Vollen i Asker kommune.