12. juni 2014

Norvik slutter i Amedia - Kvadsheim overtar


Konserndirektør med ansvar for Amedia Trykk og Distribusjon, Andreas Norvik (44), har sagt opp sin stilling og slutter i Amedia. John Kvadsheim (53) tiltrer 1. august som konserndirektør med et samlet ansvar for Trykk Russland og Amedia Trykk og Distribusjon i Norge.

«Andreas Norvik har siden høsten 2012 gjort en enorm innsats med å slå sammen og integrere trykkeri- og distribusjonsvirksomheten i tidligere A-pressen og Edda Media og med å utmeisle strategien for dette forretningsområdet framover. At han nå, når dette arbeidet er levert, velger å slutte er noe jeg beklager, men respekterer. Samtidig benytter vi anledningen til å effektivisere og reorganisere ledelsen av konsernets samlede virksomhet i Norge og Russland,» sier konsernsjef Are Stokstad.

Andreas Norvik kom til Amedia høsten 2012 fra stillingen som konserndirektør for økonomi og finans i Edda Media, og hadde før det jobbet i mange år i Orkla-konsernet.

John Kvadsheim har de siste to årene vært leder av Amedia Vekst og for den russiske trykkerivirksomheten til Amedia. Han satt i konsernledelsen i A-pressen fra 1999 til 2012 med ulike ansvarsområder, herunder trykk og ansvar for Lokale Medier.

Amedias samlede omsetning fra Amedia Trykk og Distribusjon i Norge og Trykk Russland, var i 2013 på over 2,1 milliard kroner, hvorav 1,1 milliard var fra eksterne kunder.