28. september 2017

Mobilt gjennomslag for lokalavisene


Stadig fler foretrekker å lese lokale nyheter på digitale plattformer. Nesten 40 prosent av alle lesere av Amedias 63 lokalaviser, er heldigitale lesere.

I tillegg er hver tredje papirleser også digital leser. 70 prosent av de digitale leserne bruker nå mobilen for å få med seg løpende lokale nyheter, viser ferske lesertall for norske aviser. 

Lesertallene for norske aviser, som TNS-Kantar presenterte torsdag, viser at den langvarige trenden med nedgang i antall papiravislesere fortsetter. Selv om den digitale lesingen holder seg stabil, fører frafallet av papirlesere likevel til at den samlede lesingen av norske aviser blir redusert.  Samlet sett er nedgangen for Amedias lokalaviser på seks prosent.  Utviklingen er på nivå med markedet for øvrig. 

Totalt viser de ferske tallene for avislesing at de 63 Amedia-avisene har 1.782.000 lesere. Disse fordeler seg på følgende måte: 805.000 leser kun papiraviser, 677.000 leser kun digitalt, mens 300.000 leser avisen både på papir og digitalt. 

 - Utviklingen er som forventet. Lokalavisen er ikke lenger en papiravis, men er blitt en lokal allmennkringkaster som formidler nyheter 24 timer i døgnet og i økende grad i form av levende bilder. Da blir de digitale flatene viktigere. Dette fører til at mobilen er blitt den viktigste kommunikasjonsplattformen. Vi gleder oss derfor over en sterk vekst i antall mobillesere i Amedias lokalaviser, sier konserndirektør for innholdsutvikling i Amedia, Anders Opdahl i en kommentar. 

De fire største i Amedia har samlet sett 421.000 daglig lesere. Av disse leser hele 294.000 avisen på nett og mobil. Bergensavisen har 134.000 daglige lesere, Nordlys 98.600, Romerikes Blad 95.700 og Drammens Tidende 92.700 lesere. 

- Selv om antall lesere samlet går ned, fortsetter veksten i antall betalende abonnenter i de fleste avisene. Det skyldes to forhold. For det første at avisene tilbyr et innhold de ikke finner noe annet sted og som oppleves som relevant og viktig i hverdagen. For det andre skyldes det at innholdet er blitt lettere tilgjengelig digitalt, sier Opdahl.