23. september 2014

Mediehusene nærmer seg én million lesere digitalt


Amedias abonnementsaviser har samlet 2,1 millioner lesere brutto viser ferske tall fra TNS Gallups Forbruker- og Mediaundersøkelse. Undersøkelsen viser at lesevanene er i stor endring: Papirlesing fortsetter å gå tilbake, desktoplesingen flater ut, mens lesingen på mobile plattformer fortsatt vokser.

Utviklingen i Amedias mediehus er svakt bedre enn utviklingen i det norske mediemarkedet samlet sett.

Andelen som lesere avisene digitalt er høyere enn noensinne. Antallet nærmer seg nå én million. Med 925.000 lesere digitalt, er nå 44 prosent av Amedias lesere på digitale flater. Hver fjerde leser, eller 545.000 lesere, bruker nå vårt innhold utelukkende på nett eller mobil. I tillegg kommer 380.000 lesere som benytter alle kanaler, det vil si papir, desktop og mobile plattformer. Antall lesere på papir er samlet sett 1.550.000 brutto, det vil si uten å ta hensyn til dobbeltlesingen mellom Amedias titler.

Lesertallsundersøkelsen fra TNS Gallup viser utviklingen i lesermarkedet de siste 12 månedene. Undersøkelsen gir mediehusene svar på hvor mange lesere de har på papir, hvor mange som leser på desktop (PC/Mac) – og for noen mediehus; hvor mange lesere de har på mobile plattformer. Bare ti av Amedias mediehus har tall for mobillesing gjennom undersøkelsen. Det betyr at lesertallene ikke gir et komplett bilde av den samlede leserdekningen. For flere mediehus vil de underliggende tallene derfor være noe bedre enn det undersøkelsen viser. Det er ventet at alle vil få komplette tall, også for mobillesing, fra og med neste undersøkelse.

I tillegg til de 2,1 millioner leserne av innhold levert fra abonnementsavisene, kommer lesere av gratisaviser (227.000) og lesere av våre rene digitale tilbud fra Nettavisen og Mediehuset Tek. Det foreligger foreløpig ikke noen oversikt over antall dobbeltlesere, det vil si hvor mange som leser mer enn en av våre titler. Tidligere undersøkelser viser at dette dreier seg om rundt 450.000 lesere.

Lesertallene for de enkelte mediehus viser store endringer. Samlet sett går papirlesingen tilbake med åtte prosent fra tilsvarende måling for ett år siden, og med 4,1 prosent fra målingen i februar i år. Lesingen på desktop er stabil på samme nivå som tidligere (-0,9 prosent), mens mobillesingen for de ti titlene som har tall, går frem med 21,3 prosent. Den samlede leserdekningen går tilbake med 4,8 prosent fra ett år tilbake og 3,1 prosent fra et halvt år tilbake.

24 av de 63 mediehusene som er med i målingen har samlet sett samme lesertall som sist eller vekst i leserdekningen, mens de øvrige går tilbake. Flere av de største mediehusene har en betydelig tilbakegang i papirlesing, og dette påvirker tallene for konsernet. Nedgangen i leserdekningen er generelt sett lavere for fådagersavisene, ned to prosent, enn for dagsavisene som opplever en nedgang på 5,6 prosent.