LO Media kjøper Avisenes Nyhetsbyrå


LO Media kjøper alle aksjene i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fra Amedia, inkludert nettstedet siste.no, som byrået driver. ANB skal fortsette å levere innhold til Amedias lokalaviser.

BILDET: ANB-redaktør Kjell Werner (til høyre) mener LO Medias oppkjøp blir en god løsning for Avisenes Nyhetsbyrå. Her sammen med ANB-journalistene Helge Rønning Birkelund og Aslak Bodahl. Foto: Øyvind Aukrust, LO Media

ANB har over 100 års historie som nyhetsformidler. Gjennom kjøpet av selskapet bidrar LO Media til å styrke arbeidslivsjournalistikken og videreføre nyhetsbyråets stolte tradisjoner. 

- ANB er et av landets fremste redaksjonelle miljøer innenfor mange av de samme fagområdene som LO Medias redaksjoner dekker. Vi ser derfor mange muligheter for samarbeid og utvikling med dette kjøpet, sier daglig leder for LO Media, Tore Ryssdalsnes. 

ANB har hatt som primæroppgave å levere innhold til Amedias lokalaviser. Dette videreføres som tidligere, selv om ANB nå skifter eier. Samtidig gir avtalen mulighet for å levere ANBs innhold til flere medier, noe som kan gi en bredere distribusjon av byråets tjenester. 

- Vi er glade for at ANB får et langsiktig og godt eierskap i LO Media, og at vi har fått en avtale som viderefører distribusjon av innhold fra ANB til våre lokalaviser. LO Medias overtakelse bidrar til en videreutvikling av ANB, sier direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, Stig Finslo. 

ANB fortsetter som eget selskap, eid av LO Media. I første omgang drives selskapet som i dag, men etter hvert skal samarbeid og utvikling skje i fellesskap med LO Medias redaksjonelle miljø. Ansvarlig redaktør Kjell Werner i ANB mener dette er en god løsning. 

- Vi er glade for denne avtalen, og mener denne løsningen trygger arbeidsplassene i ANB. Vi ser fram til å fortsette vår satsing på journalistikk innenfor arbeidsliv, samfunn og politikk, men med nye eiere, sier Kjell Werner.  

 

 LO Media

  • Stiftelsen LO Media har ca. 60 ansatte og er etablert av LO og alle LOs forbund.
  • LO Media lager medlemsblader  til 13 LO-forbund og produserer også andre fagblader, blant annet LO-Aktuelt. Med et månedlig opplag på ca. 550.000 fagblader, er LO Media den største fagbladprodusenten i Fagpressen.
  • LO Media produserer også ulike typer informasjonsmateriell på oppdrag for kunder i arbeiderbevegelsen.
  • I 2016 forventes omsetningen å bli rundt 125 millioner kroner.

Avisenes Nyhetsbyrå

  • Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) ble etablert i 1912, da som Socialdemokratisk Pressekontor. Skiftet seinere navn til Arbeidernes Pressekontor, A-pressens Oslo-redaksjon og fra 2001, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
  • ANBs hovedformål har vært å betjene lokal- og regionaviser over hele Norge. 
    Nyhetstjenesten inneholder eksklusivt materiale innenfor politikk og samfunn. 
    ANB har sin egen nettavis: Siste.no.