6. oktober 2014

Konstitueringer i Finnmark


Styrene i Dagbladet Finnmarken AS, Finnmarksposten AS og Finnmark Dagblad AS har konstituert Svein Jørstad som ansvarlig redaktør og Geir Johansen som daglig leder for Amedias aviser i Finnmark.

Svein Jørstad har vært i redaktørstilling i Finnmark Dagblad i en årrekke. Han har også vært ansvarlig redaktør tidligere, og har bred ledererfaring fra sektorene finans og transport/offshore. Jørstad har det hele og fulle redaksjonelle ansvaret for virksomheten, og har fått i oppgave å lede etableringen av en felles organisasjon for Amedia i Finnmark.

Geir Johansen vil som daglig leder jobbe sammen med Jørstad for å sikre en god prosess i tiden fremover, som forsterker Amedias konkurransekraft i nord ytterligere. Johansen er opprinnelig fra Hammerfest, og har blant annet vært administrerende direktør i Bladet Nordlys AS. Han har også bred toppledererfaring fra en rekke bransjer og er spesialist på organisasjonsutvikling og omstilling.

Styrene vil parallelt gjennomføre en grundig prosess med sikte på å finne en permanent topplederløsning for Finnmark.

Jørstad og Johansen overtar etter Sverre Joakimsen som i september bad om å få gå ut av rollen som ansvarlig redaktør/daglig leder i de tre titlene.