Hun er den nye redaktøren i Ringerikes Blad


Sissel Skjervum Bjerkehagen (47) blir ny ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad. Hun har nå samme stilling i avisen Hadeland.

- Jeg gleder meg til de nye utfordringene som venter i Ringerikes Blad. En kan ikke ha en mer spennende jobb enn å være redaktør, og det finnes heller ikke en bedre posisjon å lære et lokalsamfunn å kjenne enn gjennom en lokalavis. Jeg orker ikke helt ta inn over meg at dette betyr at tida i Hadeland er over, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på Ringerike litt utpå høsten. Lykken er at jeg fortsatt får være del av den trygge og velfungerende Amedia-familien, sier Sissel Skjervum Bjerkehagen. 

Sissel Skjervum Bjerkehagen har jobbet i aviser i Amedia siden 1997, det meste av tiden i Hadeland. Hun kom fra stillingen som reporter i Oppland Arbeiderblad til Hadeland i 2005, og tiltrådte som nyhetsredaktør der i 2007. Hun har vært ansvarlig redaktør fra 2010 og eneleder i avisa fra 2014. 

- Jeg kjenner Sissel som en handlekraftig leder med stor arbeidskapasitet. Hun har levert gode resultater i Hadeland i lang tid, og medarbeiderne har stor tillit til henne. Jeg tror Sissel vil komme inn i Ringerikes Blad med masse ny energi og giv, sier styreleder i Ringerikes Blad, Kristina Fritsvold Nilsen.  

Etter planen vil hun tiltre stillingen i Ringerikes Blad mandag 7. oktober. 

Sissel Skjervum Bjerkehagen bor på Gran med mann og tre barn.