8. desember 2014

Endringer i konsernledelsen


Konserndirektør Nina Refseth har sagt opp sin stilling i Amedia. Pål Eskås (55), som i dag er regiondirektør for Romerike og Innlandet, går inn i Amedias ledelse fra 1. januar 2015.

Konsernsjef Are Stokstad takker Nina Refseth for hennes store innsats for konsernet, og understreker at kontinuiteten er sikret gjennom at Nina Refseth fram til sommeren 2015 vil fullføre viktige prosesser innen Forbrukermarkedet og selskaper hun er styreleder for. Dette omfatter blant annet Amedias digitaliseringsprosjekt som er et av konsernets hovedsatsingsområder i 2015.

Pål Eskås går inn rollen som konserndirektør med ansvar for mediehus og de fellesfunksjoner Nina Refseth har hatt ansvaret for.  Ansvaret for mediehusene vil bli delt med Mari Velsand. Eskås har jobbet i Amedia siden 2008, da han begynte som administrerende direktør i Romerikes Blad. Han er utdannet siviløkonom fra BI, og er en erfaren medieleder. Pål Eskås har tidligere vært salgsleder i Aftenposten, viseadministrerende direktør i Budstikka Media og administrerende direktør i Østlandets Blad.