Ble årets mediehus - igjen


Nordlys er kåret til årets mediehus i Amedia, for andre år på rad.

Bildet: Administrerende direktør Ronni Møller Pettersen og ansvarlig redaktør Anders Opdahl

Juryen begrunner tildelingen med mediehusets evne til å tenke nytt, møte utfordringene med offensivitet, for god journalistikk, for å skape optimisme – og for å utvikle løsninger som kan benyttes av andre og komme fellesskapet til gode.

 

«Årets mediehus i Amedia er et mediehus som omstiller seg raskt, som stadig søker nye muligheter, som er konkurranseorientert, setter seg høye ambisjoner, ønsker å ligge i teten i den digitale transformasjonen og som er levende opptatt av den viktige journalistikken som grunnlaget for utvikling,» heter det i juryens begrunnelse.

 

Nordlys har det siste året gjennomført mange radikale grep – dels gjennom og dels som følge av omfattende gjennomførte kostnadsreduksjoner.

 

«Nordlys  tilhørte dem som kjempet lengst mot å låse inn stoffet sitt som eksklusivt innhold som krevde brukerbetaling, men har utviklet seg til å bli et av dem som tar de modigste og tøffeste plussgrepene,» sier juryen.

 

I sin begrunnelse peker juryen på redaksjonens planmessige fokus på journalistisk relevans, og innføringen en form for nei-strategi eller prioriteringsstrategi mot å bruke journalistiske ressurser på saker få eller ingen lesere er genuint opptatt av – til fordel mer økt kvalitetskontroll på type innhold, språk og foto/levende bilder.

 

Den nye strategien har gitt merkbare resultater, hadde ved utgangen av august bare 1,5 prosent færre betalte kunder enn ved inngangen til dette året. Det er med sine 22,3 prosent vekst i digitale annonseinntekter blant dem med best utvikling i hele Amedia – og det har gjennom omorganisering av sin markedsavdeling, innovasjon, nye tiltak og ambisiøse mål maktet å bygge nye kommersielle inntekter – og står hittil i år alene for nesten halvparten av denne type inntekter i Amedia.