20. november 2014

BA blir Barneavisen torsdag 20. november


20. november er det 25 år siden FNs generalforsamling vedtok konvensjonenom barns rettigheter. Bergensavisen (BA) markerer dagen ved å la barn ogunge under 18 år lage alt redaksjonelt innhold i avisens papirutgave.

- I dag blir Bergensavisen til Barneavisen, sier sjefredaktør Anders Nyland.
Bergensavisen markerer 25-årsjubileet for FNs barnekonvensjon ved å la barn og
unge under 18 år fra Bergen lage innholdet i dagens papirutgave. Unntaket er faste
sider som tegneserier, quiz og radio- og fjernsynsprogrammet. Alt annet, enten det
dreier seg om nyhetsartikler, kulturstoff, debatt, summetoner eller sport, er skrevet
av barn og unge fra Bergen.

- Dette er Bergensavisens måte å markere 25-årsjubileet for Barnekonvensjonen
på. Barnekonvensjonen slår blant annet fast at barn har rett til ytringsfrihet, og rett til
å søke, motta og spre informasjon. Konvensjonen sier også noe om viktigheten av
at massemediene sprer informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale
ferdigheter og velvære blant barn. Gjennom dagens avis ønsker vi å rette
oppmerksomhet mot viktigheten av barns rett til å ytre seg, og barns rett til å bli
hørt. Og vi håper å gi et bilde av hva barn og unge i Bergen tenker om verden rundt
seg, sier Nyland.

Dagens spesielle avisutgave har blitt til takket være godt samarbeid med Johannes
Bøyum i Avis i Skolen Hordaland, samt lærere og elever ved Hellen skole, Nattland
skole og Amalie Skram videregående skole.

Elevene som har laget innholdet i dagens BA har fått frie tøyler til å skrive om hva
de vil, og mene hva de vil.

- Vi ønsker at denne avisutgaven skal være et dokument som beskriver hva barn og
unge i Bergen anno 2014 er opptatt av i sitt eget nærmiljø, sier Nyland.

Dagens spesielle utgave av Bergensavisen ligger åpent tilgjengelig som e-avis på
BA.no