Amedia med ny scoring for abonnentene


Amedia og Fotball Media har inngått samarbeid om Oddsenligaen for å skape større engasjement og oppslutning om fotballen. Alle abonnentene av Amedias aviser får nå muligheten til å se kampene live som del av sitt abonnement.

– Fotball er noe av det som skaper størst engasjement i norske lokalsamfunn. Derfor er det et naturlig satsingsområde for lokalmediene. Vi er derfor glade og stolte over at vi nå er kommet til enighet om en avtale som gjør at vi kan gi alle våre abonnenter muligheten til å følge Oddsenligaen fra første til siste spark, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

– Dette er rett og slett litt historisk. Og både hyggelig og spennende. Vi merker at medieinteressen for kampene i Oddsenligaen blir høyere for hvert år, og vi er glade for at Amedia nå vi vise mange av disse direkte hos sine lokale mediehus slik at vi når ut til enda flere fotballelskere, sier generalsekretær Kjetil Siem i Norges Fotballforbund.

Are Stokstad peker på at avtalen om å kunne sende alle kamper fra Oddsenligaen live på nettet, er en vinn-vinn-løsning. Fotballen tjener på det ved å kunne glede og engasjere enda flere, Amedias abonnenter tjener på det ved at de får tilbudet uten noen ekstra kostnader, men som del av det abonnementet de har, og mediehusene tjener på det ved å kunne bli enda mer relevante og viktige for leserne. Mange lokalaviser samarbeider allerede med sine lokale fotballklubber, men nå vil samarbeidet kunne tas et viktig skritt videre.

Avtalen mellom Amedia og Fotball Media gjelder for 2015, med mulighet for forlengelse i 2016.

– Amedia har en sterk tilstedeværelse der kampene spilles i by og bygd rundt i Norge og vi setter stor pris på samarbeidet med Amedia, sier Knut Kristvang fra Fotball Media.

– Divisjonsforeningen er godt fornøyd med avtalen som er inngått med Amedia.  Avtalen vil gi økt oppmerksomhet for medlemsklubbene våre og Oddsenligaen generelt, sier foreningens daglige leder Dag Halvorsen.

Amedia jobber aktivt med å kunne gi eksklusive og gode tilbud til sine lesere som del av deres abonnement. Tidligere denne uken lanserte Amedia riksavisen Ekstra som et tilbud forbeholdt abonnenter. Betalingskampene i Oddsenligaen vil være nok en tilleggstjeneste som kommer abonnentene til gode, uten ekstra kostnader.

Foto: Joakim Bekkåsen, Moss Avis