Amedia inngår teknologiavtale med Google


Amedia inngår avtale med Google om leveranse av ny annonseteknologi. Teknologien vil bli implementert i løpet av våren og innebærer at Amedia i kombinasjon med egne brukerdata vil kunne tilby annonsørene et enda mer kraftfullt produkt i lokalmarkedet.

BILDET: - Vi er svært glade for at avtalen nå er på plass og at vi allerede ved påsketider kan ta i bruk den mest effektive løsningen det er mulig å tilby annonsørene for programmatisk annonsesalg, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad og konserndirektør for salg og marked, Victoria C. Schultz.

«Amedia har valgt Google som teknologileverandør da dette gir oss både tilgang til deres ledende teknologi og mulighet til å komme raskt ut i markedet med nye slagkraftige produkter. Vi er svært glade for at avtalen nå er på plass og at vi allerede ved påsketider kan ta i bruk den mest effektive løsningen det er mulig å tilby annonsørene for programmatisk annonsesalg. Dette vil styrke oss ytterligere og øke vår attraktivitet og konkurransekraft som digital annonsekanal,» sier konsernsjef Are Stokstad. 

Markedet for programmatisk annonsering er i sterk vekst. Amedia har ønsket å posisjonere konsernets lokalaviser for en framtidig vekst i dette markedet: «Amedia har over 750.000 registrerte brukerprofiler på vår aID-plattform. I kombinasjon med Googles dataplattformer kan vi nå utnytte våre data til å bygge attraktive kundesegmenter og tilby nye kraftfulle målrettede kommunikasjonsmuligheter til annonsørene,» sier konserndirektør for salg og marked, Victoria C. Schultz. Hun peker på at annonsørene etterspør relevante kundedata satt inn i en riktig kontekst. «Vi har svært god kunnskap om våre lesere og brukere over hele landet. Med den teknologien vi nå vil ta i bruk øker vårt handlingsrom og våre lokale posisjoner vil bli enda mer attraktive,» sier hun. 

Amedia har jobbet i lang tid med å finne en teknologipartner. Det avgjørende for Amedia har vært å få på plass en teknologisk løsning som gjør det mulig å levere på det annonsekundene etterspør, få utnyttet den unike posisjonen konsernets mediehus har i lokalmarkedene, og få dette ut i markedet så raskt og enkelt som mulig slik at Amedia kan møte denne etterspørselen. 

«Vi søker hele tiden samarbeidsløsninger som understøtter våre lokale mediers utvikling. Den teknologiavtalen vi har inngått med Google er fleksibel og gir et potensial for inntektsvekst. Det vil bidra til å styrke vår redaksjonelle slagkraft og kommersielle attraktivitet. Men det er behov for et økt samarbeid mellom norske publisister som går utover det rent teknologiske. Denne avtalen er ikke til hinder for å utvikle et slikt samarbeid med alle norske publisister framover,» sier Are Stokstad. 

Forut for beslutningen om å velge Google som teknisk leverandør har Amedia hatt en god og konstruktiv dialog med Schibsted om framtidig samarbeid av både teknisk og kommersiell karakter. Samtalene med Schibsted har vært langt mer omfattende enn den rene teknologiske løsningen med Google Amedia nå har valgt. 

«Amedia deler fortsatt Schibsteds ønske om et utvidet samarbeid mellom norsk publisister og vi vil bidra aktivt til dette også fremover,» sier Stokstad. 

Amedias digitale posisjon i norske lokalsamfunn er betydelig styrket det siste året. Konsernets lokalaviser har en kraftig vekst i antall betalende kunder, og antall abonnenter nærmer seg nå 500.000, hvorav 112.000 er heldigitale. Antall digitalt aktive aID-brukere er nå 491.000.