Amedia gir én million kroner til ytringsfrihet


Norsk Pen etablerer et nytt fond for ytringsfrihet for å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet. Amedia er en av 12 stiftere som hver har investert én million kroner i fondet. Konsernsjef Are Stokstad går inn i styret i ytringsfrihetsfondet.

De 12 stifterne av fondet er Amedia, Aschehoug, AS Forlagsfinans, Cappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Polaris Media og Schibsted ASA / Stiftelsen Tinius. I tillegg har tre andre støttespillere bidratt med midler, slik at fondet ved starten er på 12.450.000 kroner. 

- Vi er svært takknemlige for et engasjement og en vilje til å stå opp for et fond for ytringsfrihet som ser at ytringsfriheten er en forutsetning for våre demokratiske friheter, men også for disse frihetenes utfordring i vår tid, hjemme som ute, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN. 

Arbeidet med å etablere fondet har pågått det siste året. Fondets formål er å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet. Norsk PEN jobber med ytringsfrihetsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre aktører. 

- Amedia mener det er naturlig at vi bidrar til fondet og engasjerer oss i aktivt i arbeidet for ytringsfrihet. Det er et formål som er nedfelt i vår formålsbestemmelse og utgivererklæring, og vi skal forsvare ytringsfriheten når den er under press, enten det gjelder angrep på journalister eller forfattere. Jeg er sikker på at alle i Amedia stiller seg bak vår investering i Norsk PENs fond for ytringsfrihet, sier konsernsjef Are Stokstad. 

Stokstad er en av fem styremedlemmer i fondet. William Nygaard blir leder i fondsstyret og de øvrige styremedlemmene er Kari Sibbern (Norsk PEN), Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius) og Nils Øy (Dagbladets stiftelse). 

Daglig leder i Norsk PEN, Hege Newth, er stolt over at Norsk PEN er den første av totalt 150 nasjonale PEN-organisasjoner som etablerer et slikt fond. 

- Finansieringen av arbeidet for ytringsfrihet er sårbar og i stor grad avhengig av kortsiktig prosjektfinansiering. Vi håper at fondet over tid kan gjøre fremtiden noe mer robust for Norsk PEN og vårt arbeid for ytringsfrihet i bred forstand, sier Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN.