Amedia vant europeisk pris


Amedia er blant Europas beste medievirksomheter til å drive digital innovasjon, og vant en av prisene under utdelingen av European Digital Media Awards.

Prisen ble tildelt Innholdsinitiativet for «Best reader revenue initiative» - beste tiltak for å skaffe abonnenter.  Amedias innholdsinitiativ pågikk i 2016-2017, og er konsernets systematiske satsing på analysearbeid og innholdsutvikling for å utvikle journalistikken for å oppnå flere fornøyde kunder og øke antallet abonnenter. For å oppnå dette har Amedia Innholdsutvikling analysert store mengder artikler i konsernets nettaviser for å kartlegge lesing og hva slags innhold som utløser kjøp av abonnement. 

Gjennom endret arbeidsflyt i redaksjonene med hovedfokus på løpende publisering av nyheter og endret fokus i innholdsproduksjonen, som i dekningen av lokal politikk og kultur, har Amedias aviser greid å øke lesingen blant sine abonnenter. Samtidig økte den endrede innholdsstrategien antallet abonnenter med 5,7 prosent gjennom 2017. 

- Én del av Innholdsinitiativet var analysearbeidet som ble gjort. Men den viktigste årsaken til at vi vant pris, er resultatene som er skapt gjennom hardt arbeid i redaksjonene de siste årene. Jobben redaksjonene har gjort med å fortløpende lære av lesertallene, endre produksjonsflyten i redaksjonene og lage journalistikk som har skapt betalingsvilje og abonnementsvekst vekker oppsikt internasjonalt. Med andre ord er det en skikkelig lagseier for over 800 journalister og redaktører, sier direktør Jostein Larsen Østring i Amedia Innholdsutvikling. Han mottok prisen under WAN-IFRAs Digital Media Europe Conference i København sammen med kollega Tord Selmer-Nedrelid. Også Erling Brøndmo, som jobber i Innholdsutvikling, er blant Amedias prisvinnere. 

«Resultatene er imponerende. Og enda mer interessant er prosessen og involveringen av redaksjonene som ledet fram til resultatene. Måten journalistene fikk demonstrert hvordan de kunne forbedre dekningen og gjøre innholdet mer interessant for brukerne og hjelpe dem til å forstå hvordan de kan bidra direkte til endringer. Rett arbeidsflyt, justert i forhold til målene, er også veldig interessant,» heter det i juryens begrunnelse.