400.000 aID-kunder i Amedia


Mer enn 400.000 brukere har nå tatt i bruk Amedias digitale innloggingsløsning aID. Veksten i antall digitale kunder i Amedia fortsetter også i 2016.

Interessen for innhold som er eksklusivt tilgjengelig for betalende kunder øker for hver dag.

- aID har vært en suksess som våre kunder nå oppdager betydningen av. Med 400.000 brukere har vi har passert en viktig milepæl. aID gir den enkelte kunde tilgang til hele vårt innholdsunivers med alle de digitale merverdiene vi tilbyr våre. Mediehusenes pluss-strategi gir gode resultater og bygger de digitale kunderelasjonene og lojalitet til våre aviser og deres lokale innhold, sier konserndirektør Pål Eskås.

- aID-brukerne representerer både primærabonnenter, det vil si dem som betaler for abonnementet, og andre i husstanden som også får tilgang. Antallet omfatter både Amedias egne aviser og andre mediehus som benytter seg av vårt innloggingssystem. Dette gjelder blant annet Budstikka og Gudbrandsdølen Dagningen. Amedias egne mediehus har nå cirka 357.000 aID-brukere.

Avisene med flest aID-kunder er Drammens Tidende med 21.400, Romerikes Blad med 20.300 og Nordlys med 19.100.

Samtidig som antallet registreringer øker, vokser også den daglige bruken eller konsumet av vårt innhold. Amedia bruker de dataene som vi innhenter fra kundene gjennom aID til å drive systematisk produktutvikling og til å øke kvalitet og relevans på det innholdet som til enhver tid tilbys.

Sammen med økt antall aID-brukere vokser også antallet betalende kunder. Vi hadde per 15. februar samlet sett 471.083 betalende kunder. Dette er 8.533 flere enn på samme tid i 2015. 39 aviser hadde en vekst i antall betalende kunder, mens de øvrige 23 hadde nedgang. Samlet sett var veksten for konsernet på 1,8 prosent. Målet for Amedia er at alle mediehus skal ha vekst ved utgangen av 2016.

- Vi mener dette er et realistisk mål. Men det forutsetter at vi fortsatt evner å lage godt og relevant innhold til våre kunder. Vi ser økt betalingsvilje, og har store forventninger til en fortsatt positiv utvikling, sier Haakon Johansen som er direktør forbrukermarkedet.

Det planlegges nå å gi våre abonnenter flere digitale merverdier framover. Eksempler av digitale merverdier er:

- Tilgang til eksklusive sportsrettigheter innen fotball og ishockey
- Nye tjenester fra samarbeid med Digitale Medier 1881

Målet for antall aID-brukere i 2016, vil være at vi har minst like mange brukere som vi har betalende abonnenter. Amedia fortsetter derfor med sitt sterke fokus på å utvikle digitale tjenester.

BILDET: Fornøyd registrering av at en ny milepæl er passert for Amedias digitale innloggingsløsning. Fra venstre: Pål Eskås, Haakon Johansen, Pål Nedregotten, Anna Dahl, Are Stokstad, Codruta Gamuela og Håvard Solheim.