Prime Print, Russland

Prime Print, Russland

Amedia har overlatt all kontroll over sine heleide russiske trykkerier til fredsprisvinner Dmitri A. Muratov. Les mer

Amedia leaves full control of their wholly owned Russian printing houses to Nobel Peace Prize laureate Dmitri A. Muratov. Read more

Amedias virksomhet i Russland består totalt av seks trykkerier. Fire av trykkeriene er heleid, mens to er eid sammen med russiske minoritetsaksjonærer.

Amedia eier trykkerivirksomhet i Russland av historiske grunner. Etter Sovjetunionens fall ønsket A-pressen, forløperen til Amedia, å bidra til å bygge en fri, uavhengig og redaktørstyrt presse i Russland. Som en del av dette arbeidet ble det etablert en omfattende trykkerivirksomhet. 

Det viste seg å bli for vanskelig å opprettholde uavhengige medier i landet, og A-pressen trakk seg ut. Men trykkerivirksomheten ble videreført etter at det redaksjonelle prosjektet opphørte.

Virksomheten i Russland følger Amedias retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. I tillegg har man et omfattende kontrollregime knyttet til at alle deler av virksomheten slik at den skal være transparent.

Amedia driver ingen publisistisk virksomhet i Russland. 

Trykkerivirksomheten består av hovedtrykkeriet Prime Print Moscow. De fem regionale trykkeriene ligger geografisk spredt i Russland.  

Amedia har over tid vurdert salg flere ganger, men ikke lyktes med å finne egnede eiere og egnet modell. Trykkeriene i Russland har vært tilgjengelige for et mangfold av utgivere, og har trykket ulike politiske ståsted, inkludert regimekritiske aviser. Novaja Gazeta. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana